Gdańska Fundacja Rozwoju imienia Adama Mysiora została założona w 1998 roku. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu wspierania rozwoju oświaty i szkolnictwa, niesienia pomocy placówkom oświatowym oraz wspierania różnych form edukacji i dziedzin nauki.

Najważniejsze projekty zainicjowane przez Gdańską Fundację Rozwoju:

LEPSZA SZKOŁA
Projekt edukacyjny dla nauczycieli, prowadzony we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Obecnie Gdańska Fundacja Rozwoju nie uczestniczy w kolejnych edycjach projektu. Jego działalność kontunuuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

AKADEMIA 30+
Założycielem Akademii 30+ obok Gdańskiej Fundacji Rozwoju jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt skierowany jest do osób czynnych zawodowo, które pragną rozwijać swoje zainteresowania i kontynuować kształcenie.
>> przejdź na stronę Akademii po szczegółowe informacje